"A falta de amor é a maior de todas as pobrezas"
Madre Teresa de Calcutá


Beijo.
Muita paz e luz!