"Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina".
Cora Coralina

 Pinterest